Empreses socials

Millora de l'ocupabilitat
Millora de l'ocupabilitat
4. Empreses socials

Recolzem empreses socials que donin resposta als reptes dels col·lectius en risc d’exclusió, especialment la creació de llocs de treball dels joves. Des del programa recolzem també l’ecosistema que contribueix a que aquestes empreses tirin endavant.

SHIP2B
4.1 SHIP2B

Donem suport al programa B-Challenge liderat per la Fundació Ship2B que pretén identificar i accelerar innovacions socials que donin resposta als reptes de la nostra societat. Nous Cims pretén amb aquesta col·laboració identificar projectes innovadors especialment en l’àmbit de la formació i identificació d’itineraris formatius.-inserció de joves als que pugui donar suport.

Sylvestris
4.2 Sylvestris

Oferim suport a l’empresa social Sylvestris a través d’un préstec participatiu per a ajudar-la en el desplegament del seu negoci amb clar impacte mediambiental i social.

Dades de contacte

FUNDACIÓ PRIVADA NOUS CIMS

Plaça Europa, 21-23 (08908)

L'Hospitalet de Llobregat.

 

hola@nouscims.com